Summer School: Socialism Beyond Textbooks

May 14, 2019

[Česká verze níže]

The Experience of State Socialism Reimagined (ESSR) project’s summer school will take place on August 19th – 23rd. Just like the project that it’s connected to, the summer school will focus on experiences with socialist regimes across the former Eastern bloc. How do we talk about experiences with socialism? How are these regimes portrayed today in films, museums, and schools? How should we present this historical theme in Western European countries or even outside of Europe?

During our four-day meeting in Prague, we’ll work on answering these questions. There will be both educational and leisure programming for participants from the Czech Republic, Bosnia and Herzegovina, Slovakia, and Bulgaria. We’ll have film screenings, museum visits, pedagogical workshops, and excursions. There will also be space for personal creativity and discussion among participants. The summer school is appropriate for everyone who wants to deepen their interest in the history of socialism or who is interested in how to present this complicated historical theme in schools and in the public space.


Letní škola ESSR

Od 19. do 23. srpna se uskuteční letní škola projektu Experience of Socialism Realised Reimagined (ESSR). Letní škola se zaměří, stejně jako projekt, ze kterého vychází, na zkušenost se socialistickými režimy napříč východním blokem. Jak mluvit o zkušenosti socialismu? Jak jsou tyto režimy připomínány dnes ve filmech, muzeích a školách?Jak prezentovat toto historické téma i v zemích západní Evropy či mimo Evropu?

Na tyto a další otázky budeme odpovídat během čtyřdenního setkání v Praze. Pro účastníky z České republiky, Bosny a Hercegoviny, Slovenska a Bulharska bude připraven odborný i odpočinkový program. Chystáme promítání filmů, návštěvy muzeí, pedagogické workshopy  a exkurze. Nebude také chybět prostor pro vlastní tvořivost a diskusi účastníků. Letní škola je vhodná pro všechny, kdo chtějí prohloubit svůj zájem o historii socialismu a nebo se zajímají o to, jak komplikované historické téma prezentovat ve školách a ve veřejném prostoru.